• IMG_6
  • Picture878
  • Picture186
  • Picture781
  • Picture949
  • Anh tap the nha truong
  • Picture632
  • Picture288
  • Picture425
  • Picture348
  • Picture526
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sẽ có thông tư hường dẫn mới về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo 
Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính 1. Mức phụ cấpa) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trong các đại học, trường đại học, học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của ...
> Xem chi tiết

Tin giáo dục
Tin sức khỏe