• Anh tap the nha truong
 • Picture632
 • Picture288
 • Picture425
 • Picture348
 • Picture526
 • IMG_20191218_070931_223369f0c2
 • IMG_0636_-_Copy
 • IMG_20191218_073224_b6e3b2e79e
 • IMG_0635_-_Copy
 • IMG_20191218_070948_f3ec79d675
 • IMG_0642
 • IMG_0647
 • Thuan_5d_e8aa63b261
 • images1553694_IMG_5836__2_qqq_37cd22f3f2
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sáng ngày 15/10/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú tổ chức khai mạc ...
Tham dự Hội nghị tập huấn có 21 đồng chí là Phó Giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hoá - học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn. Qua Hội nghị tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo mong muốn các đồng chí tham dự hiểu rõ được quy trình, thủ tục công tác tự kiểm tra, đánh giá trung tâm học tập cộng đồng và cộng đồng học tập cấp xã. ...
> Xem chi tiết

Liên kết nhanh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 4

 • IMG_4321
 • IMG_4324
 • IMG_4325
 • IMG_4328
 • IMG_4332
 • IMG_4331
 • IMG_20190417_093554
 • IMG_4336
 • IMG_20190417_093604
 • IMG_20190417_09353085
 • IMG_20190417_093622
 • IMG_4348
 • IMG_4349
 • IMG_4350
 • IMG_4321
 • IMG_4324
 • IMG_4325
 • IMG_4328
 • IMG_4332
 • IMG_4331
 • IMG_20190417_093554
 • IMG_4336
 • IMG_20190417_093604
 • IMG_20190417_09353085
 • IMG_20190417_093622
 • IMG_4348
 • IMG_4349
 • IMG_4350
 • IMG_4321
 • IMG_4324
 • IMG_4325
 • IMG_4328
 • IMG_4332
 • IMG_4331
 • IMG_20190417_093554
 • IMG_4336
 • IMG_20190417_093604
 • IMG_20190417_09353085
 • IMG_20190417_093622
 • IMG_4348
 • IMG_4349
 • IMG_4350