19/03/18  Chuyên môn  719
Có rất nhiều kĩ thuật dạy học tích cực mà những nhà nghiên cứu giáo dục đã đưa ra nhằm dạy học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức tốt mà còn phát triển năng lực. Điều quan trọng là giáo viên linh hoạt tuỳ theo bài học để chọn kĩ thuật phù hợp.
 16/03/18  Chuyên môn  712
Hướng tới kỳ kiểm tra cuối học kì 2 của học sinh tiểu học, xin chia sẻ với các thầy cô, các bậc phụ huynh bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt của các lớp 3, 4, 5.
 16/03/18  Chuyên môn  613
Hướng đến kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 theo tinh thần thông tư 22, xin chia sẻ với các thầy cô, phụ huynh đề minh hoạ số 1 của các lớp 3, 4, 5 cùng ma trận và đáp án
 14/03/18  Chuyên môn  1894
Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 465/BGDĐT-VP, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.