28/10/21  Tin của trường  
Bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường gia đoạn 2021- 2025 
 10/09/21  Tin của trường  
Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021 -2022 
 28/05/20  Tin của trường  689
Mục tiêu thực hiện công khai1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường  theo quy định của pháp luật.2. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách ...
 28/05/20  Tin của trường  542
Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị1. Phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học và nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng.2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của đơn vị, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành ...
 11/12/19  Tin của trường  431
           - Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc với tinh thần “tương thân tương ái” để huy động các nguồn lực trong xã hội, qua đó kịp thời giúp đỡ các em học sinh nghèo vui xuân đón tết. - Nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, của cộng đồng và của toàn xã hội trong việc ...