08/06/22  Tin của trường  
Xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích đuối nước 
 08/06/22  Tin của trường  
Trường tiểu học A Vĩnh Hội đông tổ chức hội thi rung chuông vàng năm học 2021 -2022 cho học sinh khối 4,5.
 28/10/21  Tin của trường  
Bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường gia đoạn 2021- 2025 
 10/09/21  Tin của trường  
Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021 -2022